Otázky a odpovědi

GDPR ready

v případech kdy společnost NOSMIS a.s. zpracovává osobní data dbá dlouhodobě na to, aby s těmito daty bylo nakládáno s maximálním důrazem na jejich bezpečnost. Nově pak jsou splněny všechny požadavky na ochranu osobních údajů kladené nařízením Evropskéhoparlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). 

jak zjistím jestli mám u Vás nějaký dluh ?

Na našich webových stránkách průběžně aktualizujeme seznam našich partnerů. Stejně tak nás můžete telefonicky nebo prostřednictví formuláře na webových stránkách kontaktovat. V případě, že máte od nás výzvu k úhradě doručenou doporučenou poštovní zásilkou je v ní zapsán jedinečný kód pro ověření pohledávky. Když tento kód zadáte do dialogu "OVĚŘIT POHLEDÁVKU" dostanete základní informace o pohledávce. V případě, že Vám byla doručena "Urgence" obyčejnou poštovní zásilkou tato jedinečný kód pro ověření pohledávky neobsahuje. Tento kód můžete následně získat po ověření Vašich osobních údajů prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem. 

jak mohu svůj závazek uhradit a je možné jej uhradit ve splátkách ?

Platby je možné provádět na bankovní účet společnosti NOSMIS a.s. vedený u

Raiffeisen BANK     9437042001/5500
FIO banky                9437042001/2010

Jako variabilní symbol je nutné vždy uvádět čísla konkrétních případů.

Dohodu o splátkovém kalendáři je možné sjednat dle aktuálního ceníku doplňkových služeb společnosti NOSMIS a.s.